Fremleje | A/B Omegaparken

A/B Omegaparken

Fremleje


Ifølge foreningens vedtægter:

§ 11 FREMLEJE

11.1. En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af andelsboligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.

11.2. En andelshaver er, når han har beboet andelsboligen i normalt et halvt år, berettiget til at fremleje eller udlåne sin andelsbolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver er midlertidig fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lign. for en begrænset periode på normalt højst 2 år.
Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg.
Hvis en andelshaver har haft sin andelsbolig fremlejet, skal andelshaveren bebo andelsboligen mini-mum 1 år, før ny fremleje kan godkendes.
Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, men er ikke ansvarlig for at lejelovgivningen, herunder reglerne om lejens fastsættelse, overholdes.

11.3. Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.