A/B Omegaparken

Andelsværdier

Værdien fastsættes på en generalforsamling

På den ordinære generalforsamling 15. juni 2021 blev værdierne af andelene fastsat således:

A-huse   105 m2   691.917 kr.

B-huse     91 m2   592.582 kr.

C-huse     77 m2   493.248 kr.

  • Andelsværdierne kan ændre sig i forhold til markedsværdien af foreningens belåning med renteswap.
  • Ovenstående værdier af boligandelene skal tillægges værdien af forbedringer foretaget af de enkelte andelshavere, dog fratrukket slitage m.v.
  • Bestyrelsen fastsætter værdien af forbedringerne på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.